Polityka prywatności

 

I. Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych jest Mariusz Tesarczyk, z siedzibą: Jasienica 700, 43-385 Jasienica , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 547-172-83-82, REGON 072734507.

 

2. Dane osobowe podane przez Klienta są wykorzystywane w celu:

a) realizacji zamówień składanych w sklepie internetowym www.ramyczasu.pl

b) świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta osoby korzystającej ze sklepu internetowego, a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną;

c) zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży Towarów oraz ich dostarczenia do Klienta;

d) rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru).

 

3. Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe w sklepie internetowym przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Każdy klient ma prawo do bezpowrotnego usunięcia swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego.

 

4. Każdej osobie korzystającej ze sklepu internetowego przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych które jej dotyczą, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, Klient może przesłać wiadomości pocztą elektroniczną na adres: odlewy3d@ramyczasu.pl albo pisemnie na adres: Jasienica 700, 43-385 Jasienica.

 

5. Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

6. Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

7. Klient jest zobowiązany chronić login i hasło, które wykorzystuje do logowania w sklepie internetowym. Osoby korzystające ze sklepu internetowego ponoszą odpowiedzialność za udostępnienie osobom trzecim loginu i hasła służących do zalogowania się w sklepie internetowym.

 

II. Pliki cookies

 

1. Sklep Internetowy www.ramyczasu.pl w sposób automatyczny zbiera informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane i zapisywane w urządzeniu użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej sprzedawcy.

 

2. Administrator danych osobowych, Mariusz Tesarczyk, z siedzibą: Jasienica 700, 43-385 Jasienica, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 547-172-83-82, REGON 072734507, zamieszcza na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies i ma do nich dostęp.

 

3. Administrator wykorzystuje pliki cookies do:

a) dostosowania zawartości stron internetowych do indywidualnych upodobań użytkownika;

b) tworzenia anonimowych statystyk , które pomogą zrozumieć preferencje użytkownika i pozwolą ulepszyć struktury i zawartości strony internetowej;

c) możliwości logowania na stronie internetowej sklepu.

 

4. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej np. może zablokować pliki cookies. Szczegółowe informacje o dostępnych opcjach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej